Συμπόσια Προσχολικής Παιδαγωγικής

Συμμετοχή

Τα Συμπόσια Προσχολικής Παιδαγωγικής απευθύνονται για κάθε άτομο με ενδιαφέρον για την πρώιμη παιδική ηλικία και την προσχολική παιδαγωγική σε οποιονδήποτε. από τους χώρους και αν αυτή πραγματώνεται: από το σπίτι στο σχολείο έως το πανεπιστήμιο και το χώρο εργασίας.Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να υποβάλουν προτάσεις για παρουσιάσεις, εργαστήρια / διαδραστικές συνεδρίες, αφίσες / εκθέματα, ή θέματα για στρογγυλά τραπέζια που αναφέρονται στην Προσχολική Παιδαγωγική.

Τύποι συμμετοχής

Τα Συμπόσια μας ενθαρρύνουν ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών, ερευνητών, φοιτητών, επαγγελματιών, εμπειρογνωμόνων και φορέων χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής να συμμετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά σε έναν ευρύ και ανοιχτό διάλογο που μπορεί να μεταμορφώσει τον τρόπο που βλέπουμε την παιδαγωγική της παιδικής ηλικίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν με:

Όλοι οι συμμετέχοντες (είτε με εικονική είτε με διαζώσης παρουσίση, μπορούν επίσης να υποβάλουν παρουσιάσεις στο κανάλι YouTube των Συμποσίων