2ο Συμπόσιο της Προσχολικής Παιδαγωγικής

Μετασχηματιστική Παιδαγωγική και Μάθηση στην Παιδική Ηλικία

Διεθνής Προσυνεδριακή Συνάντηση

9-10 Μαίου 2014, Ιωάννινα

Η εγγραφή των συνέδρων για την παρακολούθηση των εργασιών του Συμποσίου περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:

Παρακαλούθηση μιας μέρας Δωρεάν
Εικονική παρακολούθηση Δωρεάν
Φοιτητές Δωρεάν
Εκπαιδευτικοί Δωρεάν