2ο Συμπόσιο Προσχολικής Παιδαγωγικής

Μετασχηματιστική Παιδαγωγική και Μάθηση στην Παιδική Ηλικία

Διεθνής Προσυνεδριακή Συνάντηση

9-10 Μαίου 2014, Ιωάννινα

Το 2ο Συμπόσιο της Προσχολικής Παιδαγωγικής που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 15-17 Μαίου 2015 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επικεντρώνεται στην μετασχηματιστική φύση των σύγχρονων σχολείων στο πλαίσιο μιας συμπεριληπτικής παιδαγωγικής προσέγγισης. Ειδικότερα, το συμπόσιο διερευνά τις αφηγήσεις και τα ρεπερτόρια της διδασκαλίας μέσα από ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στην πρώιμη παιδική ηλικία. Μελέτες περιπτώσεων και καλές πρακτικές από διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα θα συμπληρώσουν την παρουσίαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στους τομείς που δύναται μεταβάλλουν σύγχρονα σχολεία και τους μαθητές τους.

Προπομπός του 2ου Συμποσίου είναι η Διεθνής Συνάντηση Προσχολικής Εκπαίδευσης για τη Μετασχηματιστική Παιδαγωγική και τη Μάθηση στην Παιδική ηλικία που θα πραγματοποιηθεί στις 9-10 Μαίου 2014. Στόχος της διεθνούς Συνάντησης Προσχολικής Παιδαγωγικής είναι η ενδελεχής διερεύνηση των πτυχών της λειτουργίας του σύγχρονου Νηπιαγωγείου που παραπέμπουν στο είδος της μάθησης που είναι απαραίτητη για τον 21ο αιώνα.

Οι Θεματικοί άξονες της συνάντησης εστιάζουν:

Νέα - Ανακοινώσεις