Συμπόσια Προσχολικής Παιδαγωγικής

Θεματικοί Άξονες

Τα Συμπόσια Προσχολικής Παιδαγωγικής απευθύνονται για κάθε άτομο με ενδιαφέρον για την πρώιμη παιδική ηλικία και την προσχολική παιδαγωγική σε οποιονδήποτε από τους χώρους και αν αυτή πραγματώνεται: από το σπίτι στο σχολείο έως το πανεπιστήμιο και το χώρο εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να υποβάλουν προτάσεις για παρουσιάσεις, εργαστήρια / διαδραστικές συνεδρίες, αφίσες / εκθέματα, ή θέματα για στρογγυλά τραπέζια που αναφέρονται στην Προσχολική Παιδαγωγική μέσα από ένα από τα ακόλουθα θέματα:

Παιδαγωγική και Προγράμματα Σπουδών Επαγγελματική μάθηση εκπαιδευτικών
Αξιολόγηση επίδοσης και αξιολόγηση προγραμμάτων Διαφορετικότητα και ταυτότητα
Εκπαιδευτική Οργάνωση και Ηγεσία Διαπολιτισμική Παιδαγωγική
Μάθηση στην Προσχολική Ηλικία Πολυγραμματισμοί και Μάθηση
Συγκριτικές Σπουδές στην Προσχολική Ηλικία Συνεργασία Οικογένειας- Σχολείου
Ειδική Εκπαίδευση Τεχνολογίες στην Προσχολική Μάθηση
Τέχνες, Μουσική & Αισθητική Αγωγή Επιστήμες, Μαθηματικά και Νέες Τεχνολογίες