2ο Συμπόσιο της Προσχολικής Παιδαγωγικής

Μετασχηματιστική Παιδαγωγική και Μάθηση στην Παιδική Ηλικία

Διεθνής Προσυνεδριακή Συνάντηση

9-10 Μαίου 2014, Ιωάννινα

Ηλεκτρονική Επικοινωνία


earlychildhoodpedagogy@gmail.com

Τηλεφωνική Επικοινωνία

Πυρκατή Ευφροσύνη
+30 265 100 5884