2ο Συμπόσιο της Προσχολικής Παιδαγωγικής

Μετασχηματιστική Παιδαγωγική και Μάθηση στην Παιδική Ηλικία

Διεθνής Προσυνεδριακή Συνάντηση

9-10 Μαίου 2014, Ιωάννινα

Σημαντικές Ημερομηνίες

Δήλωση Συμμετοχής

16 Μαρτίου 2014

Δήλωση Συμμετοχής (2ος γύρος)

30 Μαρτίου 2014

Επιβεβαίωση Συμμετοχής

15 Απριλίου 2014

Ανακοίνωση Προγράμματος Προσυνεδριακής Συνάντησης

17 Απριλίου 2014

Διεξαγωγή Προσυνεδριακής Συνάντησης

9-10 Μαίου 2014